24 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31223

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,  eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/10/2011

28083

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2016

29744