22 Ağustos 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31221

DÜZELTME

21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği’nin 1 inci maddesinde sehven “Hizmetleri” olarak yer alan ibare “İşleri” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.