6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

19,394

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

18,967

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

17,052

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

16,372

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

15,701

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

14,919

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

14,172

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

13,355

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

12,752

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

11,684

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

9,483

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

9,130

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

8,599

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,348

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

7,638

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,529

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

7,033

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,780

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

6,539

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

6,112

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,966

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

5,718

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,471

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

5,294

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,151

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

4,831

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,581

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,442

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,226

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,087

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,940

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,699

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,548

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

3,320

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,201

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,194

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,053

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,045

2014

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,924

2015

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,865

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,834

2016

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,664

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,652

2017

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,538

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,539

2018

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,360

2018

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,341

2019

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,130

2019

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,151

2020

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,010

2020

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,000

 

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.