6 Ağustos 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31205

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN

UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/13)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) Ankara’da kurulu Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.