29 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31200

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE

UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/18)

 

MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.