26 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31197

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınavı kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kâğıdını inceleyerek sonucu dekana bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, 25 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/1/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847

4-

25/3/2018

30371

5-

 10/5/2019

30770 

6-

13/10/2019

30917

7-

11/2/2020

31036