24 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31195

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “eczacılık” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ziraat, güzel sanatlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Enstitüce” ibaresi “Kurumca” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Enstitüye” ibaresi “Kuruma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Komisyon” ibareleri “Kurul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Enstitü” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/4/2013

28610

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/3/2014

28932

2-

29/5/2018

30435

3-

24/6/2020

31165