4 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31175

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Dönem sonu ve bütünleme sınavları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile 2019-2020 bahar yarıyılında eğitimi uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmüş olduğundan, yalnızca Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı kalmak üzere tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 50 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan Dönem I – II – III öğrencileri, dönem sonu genel sınava girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 10 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2016

29883

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/8/2017

30143

2-

5/11/2019

30939

3-

27/2/2020

31052