4 Temmuz 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31175

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2008 ve sonrası model araçlar, 1/10/2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesinden önce.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2012

28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/5/2012

28290

2-

27/11/2013

28834

3-

29/4/2015 

29341

4-

7/1/2016

29586

5-

16/11/2017

30242

6-

9/1/2020

31003