1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2017 tarihli ve 30114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2017

30114