13 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31154

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ  (VII-128.8)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.8.a)

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği  (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç limiti uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İpotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi olarak esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2013

28670

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2017

29983

2-

8/3/2017

30001