12 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31153

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2020

31127

Eki için tıklayınız