5 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31146

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2014

28976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/5/2015

29361

2-

28/8/2015

29459

3-

18/5/2016

29716

4-

21/1/2017

29955

Eki için tıklayınız