15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “üyeleri” ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2019

30953