15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/12)

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’e aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanma

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2008

27020