14 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31127

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HİDROJEN İLE ÇALIŞAN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN ((AT) 79/2009) UYGULAMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/21)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uygulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.