13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––    Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 61)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––    “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 24/1/2020 Tarihli ve 2054 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2523)

––    Kayseri İli, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Sultan Sazlığı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2524)

––    2020 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2525)

––    Van İli, Edremit ve Gevaş İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2526)

––    Sivas İli, Hafik İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2527)

––    Giresun İli, Yağlıdere İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2528)

––    154 kV Bağlar RES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2529)

––    Samsun İli, Canik İlçesi Sınırları İçerisindeki Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2530)

––    Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Şanlıurfa Birecik Bozkırları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2531)

––    Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattının Mevcut Güzergâhının İl, İlçe ve Köy Merkezleri ile İmarlı Sahalar İçerisinde Kalan Kesimlerinin Lokal Olarak Deplase Edilmesi Zorunluluğu Doğması Nedeniyle Bazı Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2532)

––    İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2533)

––    Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Kastamonu İli, Cide İlçesi, Kapısuyu Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2534)

––    Tatlıpınar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Balıkesir İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2535)

––    Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2536)

––    Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

––    Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kapsadığı İllere Amasya ve Çorum İllerinin Eklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2538)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––    Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

––    İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––    Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––    İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––    Anayasa Mahkemesinin 22/1/2020 Tarihli ve E: 2018/125, K: 2020/4 Sayılı Kararı

––    Anayasa Mahkemesinin 23/1/2020 Tarihli ve E: 2019/31, K: 2020/5 Sayılı Kararı

––    Anayasa Mahkemesinin 23/1/2020 Tarihli ve E: 2019/78, K: 2020/6 Sayılı Kararı

 

DANIŞTAY KARARI

––    Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.