13 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31126

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp” ibaresi “Geçmiş dönemlerdeki müfredatında bulunan tüm dersleri almış, başarılı olmuş ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2019

30979