11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği

––  Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/122, K: 2020/14 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/5/2020 tarihli ve 31124 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşma, Cumhurbaşkanı Kararı ile Yönetmelikler yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.