28 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31112

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2010

27778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/10/2011

29091

2-

28/5/2014

29013

3-

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)