22 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31107

DÜZELTME

21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 2430)’ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası, Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine söz konusu fıkraya aşağıda yer alan bentler eklenmek suretiyle düzeltilmiştir.

“m) 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

n) 15/6/2015 tarihli ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

o) 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ö) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,”