21 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31106

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ VE TSE MARKASI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2000/13-14)’İNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/33)

MADDE 1 – 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14)’in ekinde yer alan; TS 736 Sıcak Su, Hazırlayıcılar (Boyler)-Sıcaksu, Kaynarsu veya Buhar ile Çalışan standardı listeden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.