21 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31106

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

(ÖLÇÜLER VE KALİTE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) TEBLİĞ NO:

MECBURİ STANDARD-91/70-71’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/32)

MADDE 1 – 16/5/1991 tarihli ve 20873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standard-91/70-71 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.