18 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31103

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2014 tarihli ve 28957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.