17 Nisan 2020 Tarihli ve 31102 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7243     Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7244     Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

1243     Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)

 

YÖNETMELİKLER

––  Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2015/19545 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.