14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7231                                                                                                   Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) 2 Mart 2016 tarihinde Abuja’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020