14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

KANUN

TRANSİT VE ULAŞTIRMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI (LAPİS LAZULİ

GÜZERGÂH ANLAŞMASI)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7229                                                                                                   Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan “Transit ve Ulaştırma İş Birliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020