14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOĞOLİSTAN ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7239                                                                                                   Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) 7 Mart 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020