14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

KANUN

ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF)

HAKKINDA KISMİ REVİZYONUN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7237                                                                                                   Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün (OTIF) 29-30 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 12 nci Genel Kurulunda kabul edilen Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) hakkında “Kısmi Revizyon”un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020