14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLİSTİN DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA FİLİSTİN-TÜRKİYE DOSTLUK HASTANESİNİN GAZZE’DE

ORTAK İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İLE FİLİSTİN VATANDAŞLARININ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİ TÜRKİYE’DE ALMASINA DAİR

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7228                                                                                                   Kabul Tarihi: 7/4/2020

MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13/4/2020