13 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31098

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA,

GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/1/2020 tarihli ve 30999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin” ibareleri “Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezini,” ibaresi “Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/1/2020

30999