9 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31094

DÜZELTME

08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK-1’indeki E-3 Grubunda Yer Alan Bağlı Kuruluşlar (2,000,000-2,999,999) tablosunun 3 numaralı satırında yer alan

“

3

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
 Genel Müdürlüğü

”

satırı tablodan çıkarılarak E-4 Grubunda Yer Alan Bağlı Kuruluşlar (3,000,000-4,999,999) tablosuna 1 numaralı satır olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/04/2020 tarihli ve 26073187-900-E.85164 sayılı yazısına istinaden eklenmiş ve adı geçen tablolarda yer alan satırlar buna göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir.