8 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31093

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2015” ibaresi “2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yer alan  (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları ve (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F1 Grupları) Kadro Unvanları listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinde yer alan  (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2007

26442

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/1/2008

26754

2-

31/5/2009

27244

3-

7/10/2009

27369

4-

12/9/2010

27697

5-

27/11/2011

28125

6-

10/4/2014

28968

7-

2/4/2015

29314

8-

22/5/2016

29719

9-

2/3/2018

30348

10-

23/5/2019

30782

 

Ekleri için tıklayınız