6 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31091

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde yirmibeşten, uygulama (Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması-1 ve Öğretmenlik Uygulaması-2 dersleri hariç) veya seçimlik derslerde ondan az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2011

28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2012

28324

2-

5/2/2013

28550

3-

4/2/2014

28903

4-

16/6/2014

29032

5-

14/7/2015

29416

6-

30/7/2017

30139

7-

17/12/2017

30273

8-

14/10/2019

30918