4 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31089

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.