4 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31089

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAŞ AĞRISI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.