3 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31088

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2002 tarihli ve 24740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği tam zamanlı akademik veya idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2002

24740