2 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31087

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Gıda Üreten İşletmecilerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlıklı Ek-3’ün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3-Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi başlıklı Ek-4’ünde yer alan tablodaki “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için)” ibaresi “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri üreten işyerleri ile yalnızca sade pide üreten veya sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için)”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

10/1/2013

28524

3-

7/1/2014

28875

4-

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

5-

31/12/2015

29579

6-

26/7/2016

29782

7-

24/11/2016

29898

8-

21/12/2017

30277

9-

8/7/2019

30825 (Mükerrer)