20 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31074

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TARIMSAL

KALKINMA FONU (IFAD) ARASINDA IFAD ÜLKE OFİSİ-DOĞU AVRUPA VE

ORTA ASYA MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN EV SAHİBİ ÜLKE

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7224                                                                                               Kabul Tarihi: 5/3/2020

MADDE 1 – (1) 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/3/2020