16 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31070

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ALKÜSAM) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSAM) Yönetmeliğinin adı “ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(ALKÜSAM)” ibareleri “(ALKÜ-SUAM)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, 2 nci maddesinde ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan “Kültürü” ibareleri “Çalışmaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2018

30561