13 Mart 2020 Tarihli ve 31067 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

#ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI#

––  Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/45 Sayılı Kararı

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/46 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

––  Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2015/4993 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2016/9422 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38399 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.