13 Mart 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31067

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; 12/3/2020 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Sayın Kadir ÖZKAYA seçilmiştir.