12 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31066

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/7/2018 tarihli ve 30487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Seçmeli dersler, zorunlu kurul dışı dersler, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamaya Giriş derslerinde Fakülte Yönetim Kurulu devam zorunluluğu ile ilgili değişiklik yapabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/7/2018

30487