10 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31064

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/11/2017 tarihli ve 30239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Türkçe öğretim birimi

MADDE 11/B – (1) Türkçe Öğretim Birimi (TÖMER), Merkez bünyesinde düzenlenecek olan Türkçe öğretim kurslarının, yeterlik ve seviye belirleme sınavlarının yürütülmesini sağlar.

(2) Birim faaliyetleri, Üniversite öğretim elemanları içerisinden görevlendirilen uygun eğitime sahip üç öğretim elemanından oluşturulacak komisyon tarafından koordine edilir. Bu öğretim elemanlarından biri komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Komisyonun görev süresi bir yıldır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2017

30239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/1/2019

30653

2-

22/12/2019

30986