9 Mart 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKKİM BOR TABANLI MALZEMELER VE İLERİ

TEKNOLOJİ KİMYASALLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KABAM)” ibaresi “Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ileri bor teknolojileri konusunda uluslararası yetkinlikte bilimsel bir merkez kurulması, ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin ve ilgili kimyasalların uygulamaya yönelik geliştirilmesi ve sanayiye araştırma altyapısı imkanının sağlanmasıdır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2017

30151