8 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31062

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Tadilat: Gemi ve su araçlarının tam boyu, genişliği ya da derinliğinden herhangi birinin değişmesini veya gros tonilatosunun bir yıl içinde yüzde beşten fazla değişmesini veya güverte sayısı ya da direk sayısından en az birinin artmasını veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/11/2015

29525

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2019

30656 (Mükerrer)

2-

6/4/2019

30737