1 Mart 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31055

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLÎ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adlî Tıp Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.