27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAŞINABİLİR, SARILMIŞ KOMPOZİT GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 14427-TS EN 12245) (TEBLİĞ NO: MSG – MS - 2011/15)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/24)

MADDE 1 – 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN 12245) (Tebliğ No: MSG - MS - 2011/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.