27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ KARTUŞLARI (TÜPLER)-YENİDEN DOLDURULAMAYAN-METALİK-

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İÇİN-VANALI VEYA

VANASIZ-TAŞINABİLİR CİHAZLARDA KULLANILAN –İMALAT,

MUAYENE, DENEYLER VE İŞARETLEME İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 417) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/31)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/22)

MADDE 1 – 24/11/2013 tarihli ve 28831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Kartuşları (Tüpler)- Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan –İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ile İlgili Tebliğ (TS EN 417) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/31) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.