27 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31052

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 8 VE BÖLÜM 9 İLE İLGİLİ

TEBLİĞ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/21)

MADDE 1 – 21/2/2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 9 ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/2)’de yer alan TS EN 3-8 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2013

28566